!css

Apply now

Contact
Upload files
Disclaimer
Çalışan adaylarının işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri, Societe Generale SA Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi tarafından, çalışan adayının niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek; çalışan adayının ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip çalışan adayı hakkında araştırma yapmak; başvuru ve işe alım süreci olumlu olan çalışan adayı ile iletişime geçmek ve bankamızın yurtdışındaki genel merkezi ve gerekirse diğer yurtdışı birimleri ile çalışanın ilettiği bilgileri paylaşmak; uygun olduğu takdirde sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek ve ilgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak amaçlarıyla işlenmektedir. Çalışan adaylarının kişisel verileri, çalışan adaylarının Societe Generale SA Paris Merkezi Fransa Istanbul Türkiye Merkez Şubesi’ne e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ve istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla toplanabilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için, tarafımıza taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. İlgili başvurunuzu, Nispetiye Cad. No.4 Akmerkez AVM E3 Blok. Kat.10 Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya societegenerale.ist@hs04.kep.tr kayıtlı e-posta adresimize elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.