!css

Yasal Bilgi

HÜKÜMLER VE KOŞULLAR

Bu Web Sitesi, Societe Generale tarafından yayınlanmaktadır:

  • 1 003 724 927,50 €  ana sermayeli Société Anonyme
  • Paris Ticaret Sicil no. 552 120 222    
  • APE No: 651C
  • Şirket Merkezi: 29 Boulevard Haussmann 75009 Paris
  • KDV No: FR 27 552 120 222
  • Yayın Yönetmeni: Sayın. Slawomir KRUPA, İcra Kurulu Başkanı
  • Şube adı: Société Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi (Societe Generale şubesi olarak faaliyet göstermektedir)

Şirket hakkında daha fazla bilgi edinmek için, web sitemizde (www.societegenerale.com.tr ) paylaştığımız "Bilgi Toplumu Hizmetleri" sekmesini ziyaret edebilirsiniz; orada aşağıdaki linki tıklamanız gerekmektedir:
(https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/11328)

Bu web sitesi, esasen Fransız hukukuna, Société Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesiyle zorunlu konularda ise Türk hukukuna tabidir.

Mesleki Düzenlemeler

Societe Generale, Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) kontrolü altında olan Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution’ın, (“ACPR”: 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09) gözetiminde ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) sağgörülü denetimi (prudential supervision) altında faaliyet gösteren lisanslı bir Fransız kredi kuruluşudur. Fransız Para ve Finansal Konular Kanunu hükümleri uyarınca, yatırım hizmetleri sunma lisansına sahip bir kredi kuruluşu olarak Société Générale, tüm bankacılık faaliyetlerini yerine getirmeye ve çok taraflı işlem sisteminin (“MTF”) veya organize işlem sisteminin (“OTF”) işletilmesine ilişkin yatırım hizmetleri haricinde, tüm yatırım hizmetlerini sunmaktadır.

Société Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi, Societe Generale unvanlı yabancı bir bankanın şubesi olarak faaliyet göstermekte olan, Türk kanunları uyarınca kurulmuş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetimi ve gözetimi altında çalışmaktadır.

Web Sitesinin İçeriği

Societe Generale, web sitesinde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir. Société Générale, önceden haber vermeksizin, web sitesinin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, Société Générale, burada yer alan bilgilerin tam olduğuna ve üçüncü şahıslar (zararlı yazılımlar) tarafından değiştirilmeyeceğine dair garanti verememektedir. Société Générale, İnternet bağlantısındaki problemler nedeniyle web sitesine erişilememesinden veya erişimde zorluklar yaşanmasından dolayı sorumlu tutulamaz.
Société Générale, sadece sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere, burada yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle yapılan herhangi bir işlem neticesinde ortaya çıkan zarar ziyan, kar kayıpları, iş kayıpları veya İnternet bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle hizmetin kesintiye uğramasından dolayı ortaya çıkan herhangi bir zarar da dahil olmak üzere dolaylı veya gerçekleşmesi şarta bağlı zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz.
Ayrıca, Société Générale, kontrolü dışındaki herhangi bir etmenin sonuçlarından veya bunun neticesinde bu web sitesine erişimde veya işbu belgede yer alan hizmetlerin ve/ veya bilgilerin kullanımında kullanılan donanım, yazılım veya sair ekipmanlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesi kullanıcılarının teknik ortamında meydana gelen zarar veya hasardan sorumlu tutulamaz. 
Web sitesinin içeriğiyle ilgili olarak yukarıda yapılan açıklamalar, Türk kanunları uyarınca izin verildiği ölçüde,  Société Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi için de geçerli olup uygulanacaktır.

Finansal Araçlara İlişkin Bilgi

Bu web sitesinde finansal araçlarla ilgili olarak paylaşılan bilgiler veya materyaller sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmekte olup, finansal araçların satın alınması veya satılması manasında bir davet veya teklif olarak yorumlanmamalı veya bu araçlarla ilgili bir nevi görüş veya tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.
Société Générale, herhangi bir web sitesi ziyaretçisinin veya web sitesindeki materyallere erişim sağlayan sair bir şahsın doğrudan veya dolaylı olarak katlandığı zarar veya ziyandan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
Société Générale ürünleri veya hizmetleri hakkında bilgi edinmek isteyenlerden, yasal bilgilendirme belgesini (geçerli durumlarda) ve ürün veya hizmetlerin kullanılabilirliğine, koşul ve şartlarına ve fiyatlarına dair diğer ilgili belgeleri temin etmek için Société Générale ile temasa geçmeleri rica olunur.

Finansal araçlar hakkındaki bilgilere dair yukarıda yapılan açıklamalar, Türk kanunları uyarınca izin verildiği ölçüde, Société Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi için de geçerli olup uygulanacaktır.

Ürün Aboneliği (Product Subscription) ve Yatırım Hizmetlerinin Sunulması

Yasal ve yönetmeliklere bağlı (özellikle de Finansal Araçlar Piyasası Tüzüğü (“FEPT”) çerçevesinde var olan) yükümlülüklerine uygun çerçevede ve sürece dahil olan finansal araçların türüne bağlı olarak, Société Generale’nin, finansal araçların, müşterilerin yatırım gayelerine, finansal durumlarına, bilgi ve yetkinliğine uygun olup olmadığını doğrulaması gerekebilir.
Société Generale tarafından sunulan bir ürün veya hizmet aboneliğine dair her türlü isteğin Société Generale tarafından kabul edilmesi zorunlu olup, abonenin ilgili şartları, koşulları ve bedelleri de kabul ettiği manasına gelmektedir.

Bu web sitesinin içeriği sadece bilgilendirme amaçlı olup bu bilgiler, web sitesi ziyaretçilerine Société Generale tarafından yapılan bir talep veya kamuoyuna teklif olarak değerlendirilmemelidir. Hizmet veya ürünlerin hiçbiri, bu hizmet veya ürünleri yasaklayan ülkelerdeki vatandaşlara yönelik değildir. Ürünler/ hizmetler için abone olmak isteyen herkes, yasal ve/ veya mali durumunun buna müsait olup olmadığı konusunda kendi danışmanıyla değerlendirmede bulunmalıdır.

Ürün aboneliği ve yatırım hizmetlerinin sunulmasına dair bilgilere ilişkin yukarıdaki açıklamalar, Türk kanunları uyarınca izin verildiği ölçüde, Société Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesi için de geçerli olup uygulanacaktır.

Dar Mükellefler İçin Uyarı (Fransa’daki Dar Mükellefler)

Bu web sitesindeki ürün ve hizmetlere erişim, Fransa dışındaki belirli şahıslar veya ülkeler için sınırlı nitelikte olabilir. Bu hizmetlerin ve ürünlerin hiçbiri, bu hizmet ve ürünleri yasaklayan ülkelerden kişilere yönelik değildir. Ürünler/ hizmetler için abone olmak isteyen herkes, yasal ve/ veya mali durumunun buna müsait olup olmadığı konusunda kendi danışmanıyla değerlendirmede bulunmalıdır.

“ABD Vatandaşları” İçin Uyarı
Societe Generale, değişik haliyle yürürlükte olan 1934 tarihli ABD Menkul Kıymetler Borsası Kanunu (“1934 Kanunu”) hükümleri veya ABD’de yürürlükte olan diğer yasalar uyarınca tescilli bir aracı-işlemci değildir. Ayrıca, bu web sitesi üzerinden abone olabileceğiniz finansal araçlar, aksi belirtilmedikçe, ABD’de Menkul Kıymetler Komisyonu (SEC) nezdinde tescilli değildir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu web sitesi tümüyle, hem format (editoryal tercihler, yerleşim, konular, verilere erişim aracı, ekranda görüntülenme, vb.) ile içerik (metin, görüntüler vb.) bakımından, telif haklarına dair Fransız, Türk ve uluslararası mevzuata, ticari marka ve veritabanı yasalarına ve genel olarak fikri mülkiyet haklarına tabidir.

Bu web sitesinin içeriğinin kısmen veya tamamen (ön belleğe alınması ve çerçeveleme de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir ortamda veya herhangi bir araçla çoğaltılması, temsili, yayılması, satışı, yeniden satışı, yeniden iletimi ve bu içeriğin herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına sunma amaçlı her türlü sair eylem, yayın yönetmeninin önceden yazılı olarak izin verdiği durumlar haricinde yasaktır. Bu kısıtlamalara riayet edilmemesi, sahtecilik suçu olarak kabul edilecek ve bu suçu işleyenler hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olacaktır.

Sadece kişisel amaçlarla kullanıma dair koşullar, çoğaltılan belgelerin bütünlüğüne saygı gösterilmesi veya kaynağın açık ve okunabilir bir şekilde kısaca alıntılanması, örneğin “www.societegenerale.com.tr. sitesinden alınmıştır. Tüm hakları saklıdır Société Générale Grubu” kaydıyla kağıt/ çıktı ortamında çoğaltılmasına izin verilmektedir.

Web sitesinde kullanılan ticari markalar koruma altındadır; kopyalanmaları veya kullanımları yasaktır.
Hipermetin linkleri: Société Générale, diğer web sitelerine yönlendiren hiper-metin linklerinden, özellikle, link verilen web sitelerinin içeriğinden sorumlu tutulamaz.
Société Générale, bu web sitesine yönlendirme veren hiper-metin linklerinden sorumlu değildir.

Kişisel veriler

Daha fazla bilgi için verilerin korunmasıyla ilgili bölümü okumanızı rica ederiz.
SGCIB_KVKK_Aydinlatma.pdf

Güvenlik

Bu web sitesi, yüksek düzeyde teknik güvenlik unsurlarıyla korunmakta olup sürekli denetim altındadır. Société Générale ile olan yazışmalarınızı ve sizinle alakalı bilgileri korumak için kullanılan algoritmalar ve mekanizmalar, Fransa’da ve Türkiye’de yürürlükte olan tüzüklere uygundur.