!css

Finansal Raporlar

SPK Duyuruları

T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'nın 07.10.2016 tarih ve 27 sayılı toplantısında, Bankamızın portföy aracılığı faaliyet izni ile sınırlı saklama hizmetinde bulunma yetkisinin talebimiz çerçevesinde Kurul karar tarihi itibariyle iptal edilmesine karar verildiği, bu kapsamda sahip olunan 04.12.2015 tarih ve BNK-013 (006) sayılı yeni yetki belgesi 04.01.2017 tarih ve 128 sayılı karar ile değiştirilmiş ve Banka’mızın “Yatırım Hizmetleri ve Yatırım Kuruluşları Tebliğleri” uyarınca faaliyet izinleri güncellenmiştir.

Konsolide Olmayan Yıllık ve Ara Dönem Mali Tablolar ve Dipnotlar

Archives [+-]